Harçlar 05.Ekim.2013

TATİL GÜNLERİ RUHSAT HARCI

Tatil Günleri Ruhsat Harcı Tatil ve Ulusal Bayram günlerinde çalışmaları için Başkanlığımızdan ruhsat alınması durumunda 2464 Sayılı Yasanın 58.maddesine göre alınır. İktisat İşleri Müdürlüğüne müracaat eden mükellef İktisat Müdürlüğünden almış olduğu belge ile Tahakkuk Şefliğine müracaat eder.

Kayıtların doğru ve hatasız düzenlenebilmesi için beyanname verirken aşağıdaki belgeler yanımızda bulunmalıdır.

Belgeler:
· Eski ruhsat fotokopisi
· İktisat İşl. Müd. yazısı

 

İŞYERİ AÇMA HARCI

2464 Sayılı Kanunun 81,maddesine istinaden açılan işyerlerinden bir defaya mahsus olmak üzere metre kare üzerinden alınan bir harçtır.
Mükellef yazılı beyanla müracaat eder.

Belgeler:
·
İşyeri açma beyan formu
· Vergi levhası
· İktisat İşl. Müd. yazısı

İŞGAL HARCI

2464 Sayılı Kanunun 52-57. maddesine göre alınan işgal harcı Başkanlık ve Zabıta Müdürlüğünün müsaade ettiği süreler için metre kare veya adet üzerinden tahakkuk ettirilerek:

· Pazar ve panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali,

· Yol, meydan, Pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir maksat için işgali durumunda işgal harcı alınır.

Harçlar