Hizmet Ücretleri 05.Ekim.2013 ÜCRETE TABİ İŞLER
1580 Sayılı Belediye Kanunu' nun 70/8-110/3 maddeleri ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 97. Maddesine istinaden Harç" veya "Katılma Payı" konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmetler için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret alınır. Hizmet Ücretleri