Geri Dönüşüm 28.Eylül.2015

Kalkınma çabasında olan ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya bulunan gelişmekte olan ülkelerin de tabii kaynaklarından uzun vadede ve maksimum bir şekilde faydalanabilmeleri için atık israfına son vermeleri, ekonomik değeri olan maddeleri geri kazanma ve tekrar kullanma yöntemlerini araştırmaları gerekmektedir.

Demir, çelik, bakır, kurşun, kağıt, plastik, kauçuk, cam gibi maddelerin geri kazanılması ve tekrar kullanılması, tabii kaynaklarımızın tükenmesini önleyeceği gibi ülke ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ithal edilen hurda malzemeye ödenen döviz miktarını da azaltacak, kullanılan enerjiden büyük ölçüde tasarruf edilecektir. En az yukarıda sayılanlar kadar önemli olan diğer bir husus da uzaklaştırılacak katı atık miktarlarındaki büyük azalma ve dolayısıyla çevre kirliliğinin önemli ölçüde önlenmesidir. Özellikle katı atıkları düzenli bir şekilde bertaraf edebilmek için yeterli alan bulunmayan ülkeler için katı atık miktarının ve hacminin azalması büyük bir avantajdır.

GERİ DÖNÜŞÜM; DOĞAL KAYNAKLARIN EN VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANILMASINI SAĞLAYACAK, GELECEK KUŞAKLARA POTANSİYEL KAYNAKLARIN MÜMKÜN OLABİLEN EN FAZLA MİKTARINI BIRAKABİLECEK EN ÖNEMLİ KATI ATIK YÖNETİM BİÇİMİDİR.

Geri dönüşüm projemizden 515.020 kg kağıt atık toplayarak 8755 adet yetişkin ağacın kesilmesini ve 1086650 litre fuel-oil , 97850 litre benzin , 2168150 kwh elektrik enerjisinin israf edilmesi önlediğimizi düşünüyoruz. Ayrıca toplanan kağıt atıkların bedeli karşılığı öğrencilerimize defter olarak geri dönüşmesini sağlamaktayız.
    
Her eğitim-öğretim yılının başlangıcında, geri dönüşümden elde edilen defterler öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

Geri Dönüşüm